PAVILION WASH CAR CARE (พาวิลเลี่ยน วอช คาร์ แคร์) ใส่ใจทุกรายละเอียด คือบริการของเรา

ยินดีต้อนรับทุกท่าน บริการด้วยมาตรฐาน ฝีมือ คุณภาพในการบริการ

ร้าน Pavilion Wash Car Care ได้รับ Certificate เป็น Exclusive Partner ผลิตภัณฑ์  DP

เชิญ ลูกค้ามาใช้บริการ เพื่อความโดดเด่น เงางาม สวยหรู อย่างมีระดับกับรถท่าน รับรองจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน 

***ตอบรับสถานการณ์ COVID - 19 ร้านมีฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื่อรา ซึ่งเป็นน้ำยาที่ได้รับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายเลขทะเบียน 4031/49

ร้านได้รับ Partner Certificate จากบริษัท ECO AIR (THAILAND) ที่ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ  โดยตรงในประเทศไทย 

***สถานการณ์ COVID-19 มาใช้บริการได้ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคผ่านการรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หมายเลขทะเบียน 4031/49

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

Pavilion Wash Car Care

"ใส่ใจทุกรายละเอียด คือ บริการของเรา"

Visitors: 889,841